Missie en visie

 

Onze Missie

De Kranenburg is een school voor Praktijkonderwijs met een betekenisvol, toekomstgericht en positief leer- en leefklimaat. Na het doorlopen van het Praktijkonderwijs op de Kranenburg, kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig in de maatschappij meedoen. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en actief burger te zijn. Wij gaan uit van de individuele mogelijkheden en de talenten van leerlingen.

 

De doelen van de school

Als een leerling de school verlaat, kan hij zich sociaal redden. Hij weet hoe hij zich moet gedragen in verschillende situaties en kan zichzelf staande houden. Hij heeft geleerd zich aan te passen aan wisselende omstandigheden. Hij is sociaal vaardig en is in staat met anderen te communiceren. Hij is arbeidsgeschikt. Op de Kranenburg krijgt de leerling veel gelegenheid om werkervaring op te doen door praktijklessen, stages en brancheopleidingen. Als een leerling de school verlaat heeft hij geleerd dat hij een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de samenleving. Hij moet een goed ‘‘burger’ kunnen zijn en niets doen wat de kwaliteit van de samenleving in gevaar brengt.

 

De visie van de school

Om onze doelen te bereiken ontwerpen we met iedere leerling een eigen ‘individueel ontwikkelplan’ (IOP). Want iedere leerling is anders. Aan de ene kant sluiten we aan bij wat een leerling al weet en kan (ontwikkelingsniveau) en onderzoeken we de mogelijkheden die bij die leerling horen. Aan de andere kant weten we welke competenties later van deze leerling gevraagd gaan worden bij werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. We werken met haalbare doelen en zoeken samen naar manieren om die doelen te bereiken.