Contact

Wij vinden het contact met de ouders heel belangrijk.

Uw eerste contactpersoon is de mentor. Ouders kunnen na schooltijd altijd contact zoeken met de mentor. U kunt het bij de mentor aangeven als u een van de leerkrachten, de stagebegeleider, zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker of orthopedagoog wilt spreken. Als u de directie wilt spreken, kunt u naar de administratie bellen om een afspraak te maken.

 

Wij sturen berichten en rapportages en vijf keer per jaar maken wij een nieuwsbrief, zodat ouders weten hoe het op school gaat. De nieuwsbrieven worden meegegeven aan de leerlingen. Ze komen ook op de website. In de nieuwsbrief vindt u ook de belangrijke data. Ouders vinden het prettig altijd contact met hun kind te kunnen houden, je weet tenslotte nooit wat er kan gebeuren. Wij begrijpen dat, we vinden het ook belangrijk. Maar… leerlingen mogen onder schooltijd hun mobiele telefoon nooit aan hebben. Als u een belangrijk bericht hebt, dan kunt u de school bellen en geven wij het bericht door.