Willibrord

 

De Kranenburg valt onder het bestuur van de Willibrord Stichting. Scholen die onder deze stichting vallen:

 

• Streven naar een praktische vertaling van christelijk geïnspireerde waarden en normen, zoals respect, zorgzaamheid, tolerantie in een pluriforme samenleving;

• Zien als hoogste doel de optimale ontplooiing van elke leerling als geheel mens tot het niveau van zijn/ haar potenties van hoofd, hart en handen, met een goede balans tussen individuele ontplooiing en maatschappelijke verantwoordelijkheid;

• Streven er naar dat elke leerling voor wie de school een verantwoordelijkheid heeft genomen, op basis van individuele mogelijkheden een diploma, een startkwalificatie dan wel de optimale invulling van de domeinen wonen, werken en vrije tijd op de voor hem meest geschikte plek in de maatschappij verwerft.

 

N.A.W. gegevens Willibrord Stichting

Bezoekadres:

Kaap Hoorndreef 66

3563 AW Utrecht

Postadres:

Postbus 9419

3506 GK Utrecht

T (030) 272 31 23

Email info@pcouwillibrord.nl

Website https://www.pcouwillibrord.nl/

Het College van Bestuur

Drs. Ir. M.A. (Marc) Mittelmeijer