Medezeggenschapsraad (MR)

 

Wat is een medezeggenschapsraad?

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten meepraten en denken over het beleid van de school. De MR toetst de voorstellen die de directie maakt aan de wet en keurt deze dan goed (instemmingsrecht) of geeft advies (adviesrecht) over hoe het anders zou kunnen. Het gaat om onderwerpen en voorstellen voor de leerlingen van de Kranenburg, maar ook over voorstellen die te maken hebben met de mensen die er werken. Voorbeelden van onderwerpen die de afgelopen jaren op de agenda stonden zijn: de veiligheid in en rondom de school, lestijden en de nieuwbouw.

 

Samenstelling van de MR:

De MR van de Kranenburg bestaat op dit moment uit vier ouders/ verzorgers en vier personeelsleden.

 

Invloed op het schoolbeleid

Op grond van het Medezeggenschapsreglement Kranenburg heeft de raad invloed op het schoolbeleid. De MR voert geregeld overleg met de directie van de Kranenburg over alle zaken die onze school aangaan.

 

GMR

De Kranenburg is aangesloten bij de Willibrord Stichting. Deze stichting heeft een GMR. Dit is een Gemeenschappelijke MR. De GMR komt gemiddeld 10 keer per schooljaar bijeen. Er worden schooloverstijgende aangelegenheden besproken, bijvoorbeeld het arbeidsomstandigheden- beleidsplan, bestuursformatieplan, vakantierooster, etc. Onze secretaris neemt deel aan de GMR

Contact

Heeft u een vraag of opmerking voor de MR? Dan kunt u contact opnemen met Hein van den Hoogen, te bereiken op het nummer 030-251 24 92 of via het mailadres info@pro-kranenburg.nl.