Veiligheid

 

Scholen zijn door de wet verplicht een veilige omgeving te bieden voor iedereen binnen de school. We hebben een veiligheidsplan dat ieder jaar actueel wordt gemaakt.

 

Binnen schooltijd zijn leerlingen op het schoolterrein. Ze mogen alleen met toestemming van een leerkracht van het terrein af. Bijvoorbeeld om opdrachten buiten het schoolterrein uit te voeren. Dat gebeurt meestal onder begeleiding, maar niet altijd. Een aantal competenties, zoals reizen met het openbaar vervoer, het doen van boodschappen, doen leerlingen na oefenen met begeleider uiteindelijk zelfstandig. Zij zijn dan meestal met zijn tweeën. 

 

Tijdens pauzes en tussenuren zijn de leerlingen in de kantine of op het plein. Tijdens pauzes wordt er door leerkrachten gesurveilleerd. De school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade. Leerlingen kunnen dus beter geen dure spullen mee naar school nemen. Iedere leerling huurt een kluisje om zijn boeken en persoonlijke bezittingen in op te bergen. Het is ook de plek waar mobiele telefoons tijdens de lessen moeten worden opgeborgen. We steken geen tijd in het oplossen van problemen rondom dure spullen.

 

We hebben een fietsenstalling, deze wordt 15 minuten voor het begin van de lessen geopend. Tijdens de lessen is de fietsenstalling op slot. Na de lessen gaat de fietsenstalling onder toezicht weer open. Er is niet de hele dag toezicht op. Leerlingen moeten hun fiets dus goed op slot zetten.

 

Wij doen onze uiterste best goed op uw spullen te passen, maar dat lukt niet altijd. Alvast onze excuses hiervoor.