Stage

 

De stages zijn belangrijk want daarvan leer je in de praktijk. Als je geen of te weinig stage hebt gelopen is de kans op een vervolgopleiding of een baan heel klein. De school zal dan zeker geen positief advies geven aan de nieuwe opleiding. Bij elke stage wordt een aantal competenties geformuleerd. Deze worden in het Leerlingvolgsysteem (LVS) bijgehouden. Leerling, stagebegeleiders en mentoren kunnen dan heel duidelijk zien waar aan gewerkt moet worden.