Ziek melden en verlof aanvragen

 

Wij gaan er van uit dat je zoveel mogelijk op school bent. Maar je kunt natuurlijk een keer ziek zijn.

 

Afspraken

• Je ouders of verzorgers bellen voor kwart voor negen bellen als je ziek bent. Je belt dus niet zelf op.

• Als wij om 10.30 uur nog niets gehoord hebben belt school naar huis.

• Je ouders mogen je niet ziek melden als je je verslapen hebt of geen zin hebt!

• Afspraken met huisarts, tandarts en orthodontist maken je ouders zoveel mogelijk na schooltijd. Als het toch in schooltijd moet, dan mag het niet meer tijd kosten dan twee lesblokken. De andere lessen verwachten we je op school.

• Als je op school ziek wordt, dan ga je eerst naar je mentor of docent. Die bepaalt of je naar huis mag. Je meldt je daarna af bij de administratie. Er wordt dan altijd naar huis gebeld.

•Laat je ouders regelen dat je paspoorten kunt vernieuwen of ophalen in de vakanties of laat een avondafspraak maken.

•Bijzonder verlof voor afspraken binnen schooltijd moet van te voren aangevraagd worden. Je ouders moeten schriftelijk aantonen dat jullie bijvoorbeeld zijn uitgenodigd voor een afspraak of feest. De directie beslist of het verlof door kan gaan. De school volgt daarbij de wettelijke regels. Wij mogen geen verlof verlenen om eerder op vakantie te gaan.

 

Verlof formulieren:

Een aanvraagformulier voor verlof kun je ophalen bij de administratie.

Je ouders ontvangen een officieel formulier terug waarop staat of er toestemming wordt gegeven.