Kranenburg Praktijkonderwijs is een school waar…

  • we aandacht hebben voor iedere leerling; voor wie je bent en voor wat je kunt.
  • we je ondersteunen in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen.
  • we duidelijkheid en structuur bieden.
  • we samenwerken met ouders belangrijk vinden.
  • ruimte is voor leren én plezier.

Leerlingparticipatie

Leerlingenparticipatie gaat over meedenken, meedoen en meepraten over zaken op school die de leerlingen aangaan.

Kranenburg heeft een Werkgroep Inspraak Leerlingen (afgekort WIL). De werkgroep bestaat uit 4 leerlingen en 3 docenten.

Doel van WIL: leerlingen en docenten leven elke dag samen in één gebouw. Zij zijn samen verantwoordelijk dat iedereen veilig is, goed onderwijs krijgt en serieus wordt genomen. Leerlingen en docenten zijn hierover samen in gesprek.

De leerlingen leren daarnaast wat er komt kijken bij een vergadering, discussiëren en notuleren. WIL komt iedere 2 weken bij elkaar.

De notulen van de vergaderingen plaatsen we hier onder.