Kranenburg Praktijkonderwijs is een school waar…

  • we aandacht hebben voor iedere leerling; voor wie je bent en voor wat je kunt.
  • we je ondersteunen in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen.
  • we duidelijkheid en structuur bieden.
  • we samenwerken met ouders belangrijk vinden.
  • ruimte is voor leren én plezier.

Medezeggenschapsraad

Wat is een medezeggenschapsraad?
Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten meepraten en meedenken over het beleid van de school. In de MR zitten daarom ouders en teamleden.

Onze MR bestaat uit:

  • 3 leden van het personeel
  • 3 ouders

 

Voor meer informatie over de MR lees hoofdstuk 2.5 van de schoolgids.