Kranenburg Praktijkonderwijs is een school waar…

  • we aandacht hebben voor iedere leerling; voor wie je bent en voor wat je kunt.
  • we je ondersteunen in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen.
  • we duidelijkheid en structuur bieden.
  • we samenwerken met ouders belangrijk vinden.
  • ruimte is voor leren én plezier.

Medezeggenschapsraad

Gezocht: Ouder voor Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad van de Kranenburg is momenteel ruimte voor nog één ouder. Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meepraten en –beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en u doet een schat aan ervaring op. En voor de school is een goed functionerende MR van groot belang. Hopelijk wilt u de MR komen versterken!

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met:

U kunt zich ook direct opgeven voor de MR bij de mentor van uw kind. Dan nemen wij contact met u op om het verder te bespreken.

Met vriendelijke groet, Jeroen van Kuijk en Albert Meijer (Ouderleden van de Medezeggenschapsraad)

 

Wat is een medezeggenschapsraad?
Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten meepraten en meedenken over het beleid van de school. In de MR zitten daarom ouders en teamleden.

Onze MR bestaat uit:

  • 3 leden van het personeel
  • 3 ouders

 

Voor meer informatie over de MR lees hoofdstuk 2.5 van de schoolgids.