Kranenburg Praktijkonderwijs is een school waar…

  • we aandacht hebben voor iedere leerling; voor wie je bent en voor wat je kunt.
  • we je ondersteunen in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen.
  • we duidelijkheid en structuur bieden.
  • we samenwerken met ouders belangrijk vinden.
  • ruimte is voor leren én plezier.

Oud-leerling over Kranenburg

We spraken oud-leerling Yvan. 

Wat doe je momenteel?

Ik werk nu 120 uur in de maand als beveiliger. Officieel werk ik in de mobiele surveillance.

Na Kranenburg ben ik een opleiding voor winkelmedewerker gaan doen. Die heb ik ook afgerond. Daarna ben ik verder gegaan met een opleiding tot beveiliger op niveau 2. Die heb ik ook afgerond.

Voor nu ben ik tevreden. In de toekomst wil ik nog wel de opleiding BOA gaan doen. Dat staat voor Buitengewoon Opsporingsambtenaar. 

Als je terugdenkt aan Kranenburg. Waar denk je dan aan?

Ik denk aan mooie momenten. Ik kon met de docenten goed opschieten. De leerlingen hadden veel verschillende afkomsten, dat vond ik leuk. Het allerleukste vond ik het vak Metaal. 

Wat zou je willen zeggen tegen leerlingen die nu op Kranenburg zitten?

Dat ze nu goed moeten opletten. Niet alleen focussen op de praktijkvakken, taal en rekenen is ook belangrijk!