Kosten

De school zorgt voor materiaal waarmee tijdens de lessen wordt gewerkt. Maar er zijn ook spullen die u zelf moet kopen. Voor een aantal activiteiten krijgt de school geen geld van het ministerie. Toch vinden we die activiteiten belangrijk. We vragen u daarom om een vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage. Daarnaast zijn er soms niet-verplichte activiteiten waarvoor apart moet worden betaald.

In hoofdstuk 5.4 van de schoolgids leest u meer over de kosten.