Agenda

 

18 dec: verkorte lesdag

21 dec: Kerstviering op school

25 dec 2017 t/m 5 jan 2018: Kerstvakantie

15 t/m 19 jan: leerlingbesprekingen
23 t/m 25 jan: oudergesprekken, u ontvangt hiervoor een uitnodiging
30 jan: vanaf 19.00 uur open avond voor nieuwe leerlingen, ouders en andere belangstellenden
2 feb: verkort lesrooster in verband met studiemiddag team
5 t/m 9 feb: TIAT toetsen hele school
5 feb: start module 3
5 feb: informatie avond voor ouders en leerlingen over de sector— en branchekeuze en over de uitstroomkeuze
6 feb: bliksemstage klas 1f1, 9.00-11.30 uur
8 feb: bliksemstage klas 1f1, 9.00-11.30 uur
13 feb: open lesmiddag voor nieuwe leerlingen
16 feb: teamdag, de leerlingen zijn vrij
Let op: stages gaan gewoon door
20 feb: open lesmiddag SBO-scholen voor nieuwe leerlingen
22 feb: open lesmiddag SBO-scholen voor nieuwe leerlingen
26 feb t/m 2 maart: Krokusvakantie

Schoolvakanties 2017-2018 :
Herfstvakantie : 14 t/m 22 oktober 2017
Kerstvakantie : 23 december 2017 t/m 7   januari 2018
Krokusvakantie : 24 februari t/m 4 maart   2018
Pasen : 30 maart t/m 2 april 2018
Tulpvakantie : 27 april t/m 13 mei 2018
Hemelvaart : in tulpvakantie
Pinksteren : 19 t/m 21 mei 2018
Zomervakantie : 14 juli t/m 26 augustus   2018