Onderstaand zie je video’s die horen bij de verschillende brancheopleidingen die bij ons op school gegeven worden.
De video’s geven een beeld wat de leerling nodig heeft om deel te kunnen nemen aan een brancheopleiding. Ook zie
je een klein beetje waar elke branche zich mee bezig houdt.