Kosten

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Vanuit school worden diverse activiteiten ondernomen die belangrijk zijn voor de begeleiding naar een werkplek, of in verband met vrije-tijdsbesteding. Hierbij denken we aan bedrijvenbezoek, museumbezoek, sportactiviteiten, e.d.. Op school besteden we ook aandacht aan gezellige zaken: feesten, vieringen en disco-avonden.

 

Scholen krijgen van het Ministerie geen geld voor deze activiteiten. Om voor onze leerlingen toch dit soort dingen te kunnen organiseren, vragen wij een vrijwillige bijdrage van  € 50,- per jaar.  U begrijpt dat wij het betalen van deze ouderbijdrage wel van harte aanbevelen.

 

Wij sluiten de leerlingen waarvoor niet betaald is niet uit bij de verplichte onderdelen maar we kunnen minder activiteiten organiseren als ouders deze niet ondersteunen.

 

Deelname aan activiteiten: verplicht of vrijwillig?

Verplichte activiteiten zijn:

• Excursies met de klas (museum, film, station, enz.)

• Schoolfeesten in schooltijd (sinterklaas, kerstochtend)

• Hobby (als je op vrijdag geen stage hebt)

• Sportoriëntatie

• Sportdag

• Activiteiten in de laatste schoolweek

 

Vrijwillig (als je niet meedoet aan schoolreis of -kamp, ben je op school):

• Schoolreis

• Schoolfeesten na schooltijd

• Schoolkamp

 

Schoolkamp

Aan het einde van het schooljaar organiseren we een schoolkamp. Alle leerlingen kunnen zich inschrijven. Het is de bedoeling dat leerlingen daar veel verschillende activiteiten gaan doen, samen nieuwe dingen ontdekken en veel plezier beleven. Leerlingen die niet meegaan krijgen op school een programma aangeboden.