De 10 gouden regels

 

De Kranenburg is een schone school, een veilige school, een school waar iedereen respect heeft voor elkaar.

Om dat te bereiken hebben we ‘Tien gouden regels’. Deze regels en de afspraken die daarbij horen bespreken we bij de start van het jaar met iedereen.

 

De 10 gouden regels

1. Kom altijd naar school en kom op tijd.

2. Heb respect voor elkaar (ook op internet) en voor elkaars spullen want het kan je geld kosten.

3. Ken de schoolregels en de veiligheidsvoorschriften.

4. Zet je fiets of scooter in de fietsenstalling en op slot.

5. Houd de aula en het schoolplein schoon en gedraag je correct.

6. Neem alle spullen voor het volgen van je les mee.

7. Zet je mobiele telefoon altijd uit voordat je de school binnenkomt.

8. Spreek in en om de school Nederlands tegen elkaar.

9. Rennen doe je buiten.

10. Drank, drugs, gevaarlijke voorwerpen, wapens of vuurwerk gebruik je niet en heb je niet bij je.