Open dagen

In schooljaar 2018-2019 zijn de volgende open dagen:    

  • 15 november, 14.00-15.30 uur: informatie- en workshopmiddag voor leerlingen en ouders van groep 7 en 8 van het basisonderwijs  Graag opgeven via info@pro-kranenburg.nl, vóór 9 november
  • 29 januari 2019, 19.00-21.00 uur: open avond
  • 5 en 7 februari 2019: open lesmiddag voor speciaal basisonderwijs-scholen
  • 12 februari 2019: open lesmiddag POVO

Leerlingen, ouders en juffen en meesters zijn van harte welkom om te komen kijken in onze school!