Kranenburg DOET!

Durven, Ontdekken, Ervaren, Toepassen

Kranenburg is een school voor voortgezet onderwijs, dus voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Onze school is speciaal voor leerlingen die meer leertijd nodig hebben, graag praktisch bezig zijn en minder gericht op het theoretisch denken. Ons onderwijs is daarom gericht op het doen.  In praktijklessen en stages en zelfs tijdens de theorielessen.

 

Lees meer over onze school

Agenda

donderdag 15 november

14.30-16.00 uur: Verzorging door leerlingen fase 2 aan bewoners verzorgingshuis Swellengrebel

maandag 19 november

studiemiddag team: verkort lesrooster en uitval lesblok 4 en 5 

Bekijk de agenda