Kranenburg DOET!

Durven, Ontdekken, Ervaren, Toepassing

Heb jij de VR-tour door Kranenburg al gezien? 

Kranenburg is een school voor voortgezet onderwijs, dus voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Onze school is speciaal voor leerlingen die meer leertijd nodig hebben, graag praktisch bezig zijn en minder gericht op het theoretisch denken. Ons onderwijs is daarom gericht op het doen. In praktijklessen en stages en zelfs tijdens de theorielessen.

 

Lees meer over onze school

Agenda

dinsdag 4 oktober

verkort lesrooster i.v.m. oudergesprekken (op uitnodiging) 

dinsdag 11 oktober

Excursie naar Volkenkundig museum voor klas 3FC, 3FD en 3FE

Bekijk de agenda