tram.jpg

Aan de ouders, namens het bestuur

19 maart 2019

Gisteren hebben we naar aanleiding van het schietincident in Utrecht allemaal een roerige dag beleefd.

De gebeurtenis heeft twee van onze scholen helaas ook dichtbij getroffen: één van de slachtoffers is de vader van twee leerlingen van het Christelijk Gymnasium Utrecht en een ander slachtoffer is een oud-leerling van het Oosterlicht College. We zijn geschokt en verdrietig en onze gedachten en medeleven gaan uit naar de nabestaanden van de slachtoffers.

Op deze scholen in het bijzonder, en alle overige scholen van de stichting PCOU Willibrord, wordt vandaag op passende wijze stilgestaan bij dit verdrietige nieuws en zijn medewerkers beschikbaar voor de ondersteuning van leerlingen (en ouders) indien nodig.

 

Onze leerkrachten en schoolleiders hebben gisteren op professionele wijze zorg gedragen voor een veilige en rustige situatie op de scholen en hebben hierover goed gecommuniceerd met ouders. Na een bewogen dag kon iedereen weer veilig naar huis. Een dergelijk incident maakt erg veel indruk en er zal vandaag en deze week op school aandacht voor zijn.

 

Het college van bestuur,

Marc Mittelmeijer en Fawzia Nasrullah