vragenlijst op pc.png

ProZo! enquête

3 april 2019

Van onze school wordt verwacht dat we alles doen wat nodig is om leerlingen een veilige leeromgeving te bieden. Als leerlingen zich prettig en veilig voelen op school, dan kunnen ze goed leren. Wij werken hier iedere dag aan met elkaar.

Wij zijn, net als alle andere scholen, verplicht ieder jaar een enquête af te nemen bij leerlingen over het gevoel van veiligheid op school. Zo weten wij hoe veilig leerlingen zich voelen en waar we nog kunnen verbeteren.

In de komende weken vullen alle leerlingen de enquête (op school) in. Wij bespreken de uitkomsten en zullen deze ook met u delen. 

 

De ProZo! enquete voor ouders/verzorgers wordt 1 x in de 2 jaar afgenomen. U krijgt daarvoor in 2020 een uitnodiging.