Logo-GemeenteUtrecht-groot1.jpg

Bericht Leerplicht

13 juli 2020

Beste ouders/verzorgers,

Het afgelopen schooljaar is anders gelopen dan van tevoren gedacht. Corona heeft grote invloed gehad op de schoolgang van uw kind(eren). Vanaf 11 mei waren de scholen weer open en konden alle kinderen gedeeltelijk naar school. Per 8 juni waren de scholen weer volledig open. De meeste kinderen zijn vanaf 11 mei weer naar school gegaan, een aantal op een later moment. Een klein aantal nog helemaal niet.

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar (september 2020) worden alle kinderen weer op school verwacht. Wanneer een kind niet op school is zal de school dit melden bij leerplicht. Dit geldt voor alle kinderen. Wanneer er bij leerplicht een verzuimmelding is gedaan zal de leerplichtambtenaar contact met u opnemen.

Let op: wanneer u op vakantie bent geweest in een risicogebied en uw kind kan wegens thuisquarantaine niet naar school. Dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dit betekent dat uw kind zonder geldige reden niet op school is. Dit verzuim wordt gemeld bij leerplicht.

Met vriendelijke groet,
Team Leerlingzaken gemeente Utrecht