staking.jpg

Onderwijsstaking

24 januari 2020

Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

 

De onderwijsbonden hebben opnieuw een staking aangekondigd voor 30 en 31 januari a.s.

Op Kranenburg zullen we deze dagen gewoon lesgeven.

We hebben in kaart gebracht hoeveel medewerkers aan de staking gaan deelnemen. Daaruit blijkt dat er bij ons op school genoeg medewerkers zijn om de lessen door te laten gaan. Andere scholen zullen vanwege de staking misschien dicht zijn, maar onze school is dus open.

Wij vinden nog steeds dat het onderwijs meer middelen nodig heeft om oplossingen te bieden voor het lerarentekort en de werkdruk. Dat blijft op de agenda staan van onze school. Ons bestuur voert hierover het gesprek met de politiek en de werkgevers- en werknemersorganisaties.

 

De schoolleiding