ouderbetrokkenheid.jpg

Ouderavond 3 maart

20 februari 2020

Ouder informatie avond

 

“Hoe kunt u uw zoon/dochter thuis ondersteunen bij zijn/haar taken en huiswerk.”

Voor alle ouders/verzorgers mèt jullie zoon of dochter

 

Dinsdag 3 maart 

19.00-20.00 uur

Tot dan!