KBS-04.jpg (1)

Entree op Kranenburg

Met de Entree-opleiding heeft de leerling de mogelijkheid om een diploma te halen op niveau 1 van het mbo, het Entree-diploma. Hiervoor werken wij samen met het ROC Midden Nederland. Dit is een officieel mbo-diploma, waarmee je na Kranenburg kunt doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

 Naast de branche-opleidingen bieden wij twee kwalificatiedossiers voor Entree-opleidingen aan:

• assistent Verkoop/Retail;
• assistent Horeca, voeding of voedingsindustrie;                                                                                                  • Dienstverlening.

De Entree Opleiding is bestemd voor:

  • Leerlingen die op 1 augustus van het betreffende schooljaar 15 jaar of ouder zijn
  • Leerlingen die de potentie hebben om 1F te halen voor Nederlands en rekenen
  • Leerlingen die voldoende studievaardigheden hebben (gemotiveerd zijn, zelfstandigheid tonen)

Wat is het voordeel om de Entree Opleiding te volgen op Kranenburg:

  • Vertrouwde docenten met aandacht en begeleiding die leerlingen op het praktijkonderwijs gewend zijn
  • Aandacht voor stagebegeleiding en arbeidstoeleiding: 30 uur per leerling per jaar. Wist je dat dit op het ROC maar 3 uur per leerling per jaar is?
Alle opleidingen