KBS-04.jpg (1)

Entree op Kranenburg

Met de Entree-opleiding heeft de leerling de mogelijkheid om een diploma te halen op niveau 1 van het mbo, het Entree-diploma. Hiervoor werken wij samen met het ROC Midden Nederland. Dit is een officieel mbo-diploma, waarmee je na Kranenburg kunt doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

 Naast de branche-opleidingen bieden wij twee kwalificatiedossiers voor Entree-opleidingen aan:
• assistent Verkoop/Retail;
• assistent Horeca, voeding of voedingsindustrie.
Wij willen het aantal Entree-opleidingen uitbreiden richting Dienstverlening/Zorg.

De Entree Opleiding is bestemd voor:

  • Leerlingen die op 1 augustus van het betreffende schooljaar 15 jaar of ouder zijn
  • Leerlingen die de potentie hebben om 1F te halen voor Nederlands en rekenen
  • Leerlingen die voldoende studievaardigheden hebben (gemotiveerd zijn, zelfstandigheid tonen)

Wat is het voordeel om de Entree Opleiding te volgen op Kranenburg:

  • Vertrouwde docenten met aandacht en begeleiding die leerlingen op het praktijkonderwijs gewend zijn
  • Aandacht voor stagebegeleiding en arbeidstoeleiding, 30 uur per leerling per jaar. Bij het ROC is dit slechts 3 uur per leerling per jaar.
Alle opleidingen