12-11_7456-Rienks-Kranenburg@#.jpg

schoolsluiting

19 december 2021

Schoolsluiting
Vanwege de lockdown zijn er deze week geen reguliere lessen op Kranenburg. Leerlingen hebben wel een mentormoment op school. Ouders en leerlingen ontvangen een brief via de mail of app. Leerlingen horen via de mentor wanneer zij op school mentortijd hebben.