Audit 6 02 2024

Keurmerk Opleidingsschool

12 februari 2024

Reden voor een feestje!

Op dinsdag 6 februari heeft Kranenburg na een intensief traject het keurmerk Opleidingsschool behaald. Kranenburg mag zichzelf nu opleidingsschool noemen. 

Wat is een opleidingsschool?
De opleidingsschool is een school die samenwerkt met andere scholen, lerarenopleidingen en scholen binnen het schoolbestuur. Denk hierbij aan de Hogeschool Utrecht, Marnixacademie en ook andere scholen van onze stichting.
De opleidingsschool speelt een belangrijke rol in het opleiden van studenten van de lerarenopleidingen tijdens hun stage. Ook het begeleiden van nieuwe collega’s (inductietraject) valt hieronder.

Dit is een positieve ontwikkeling. Zo zorgen we onder meer voor meer bekendheid over het praktijkonderwijs bij de opleidingen. 

Met grote dank aan Kranenburg-collega's Iris Lankhaar, Nienke Sies-Wijbrandts en Yme Veenje!