Aanmelding

Wie naar Kranenburg wil, heeft een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze verklaring wordt afgegeven door het Loket Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband Sterk VO. Voor aanmelding bij deze commissie is een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) nodig dat wordt opgesteld door de verwijzende school, dit is meestal de basisschool. Op grond van dit OPP beslist het Loket Passend Onderwijs of een leerling toelaatbaar is voor Praktijkonderwijs.

Lees meer in hoofdstuk 4 van de schoolgids.