Veiligheid

Op Kranenburg zijn we volop bezig met het thema sociale veiligheid. Stichting School en Veiligheid vroeg ons of wij wilden mee werken aan een video hierover. 

Op onze school vinden we een veilige sfeer en respect voor elkaar heel belangrijk. Rust en structuur helpen daarbij.

Veiligheid op school

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen bij ons op school en daarbuiten. Niet alleen de leerlingen en het personeel, maar ook de ouders, buurtbewoners, gasten en gastdocenten. In school hebben we duidelijke verwachtingen: we laten positief gedrag zien naar elkaar. En als we dat ‘even vergeten zijn’, laten we ons daarop aanspreken.

Schoolveiligheidsplan

In ons schoolveiligheidsplan staan afspraken en protocollen. Bijvoorbeeld het anti-pestprotocol en de meldcode meldzorg-meldplicht. We zorgen er ieder jaar voor dat het plan actueel is en we verbeteren het ieder jaar. Ouders die het plan willen inzien, kunnen dit vragen bij de administratie. Voor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zie de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Sociale Media

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van onze leerlingen en medewerkers. Sociale media kunnen helpen bij het verbeteren van het onderwijs en de lessen leuker te maken. Om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen. Sociale Media brengen ook risico's met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto's of andere gegevens. Onze gedragsregels hierover staan in ons protocol voor sociale media gebruik. (Zie het protocol onder aan deze pagina.) 

Afspraken op en buiten het schoolterrein

Soms voeren leerlingen opdrachten buiten het schoolterrein uit. Dat gebeurt meestal onder begeleiding, maar niet altijd. We willen namelijk dat leerlingen die dat aankunnen, zelfstandig leren boodschappen doen of reizen met openbaar vervoer. We verwachten dat leerlingen die binnen schooltijd opdrachten uitvoeren buiten school zich verantwoordelijk gedragen.
Tijdens pauzes en tussenuren zijn de leerlingen in de kantine, op het plein of in het park. Leerkrachten houden toezicht tijdens de pauzes.

  • Er zijn zo min mogelijk tussenuren, we proberen dan een vervangende leerkracht in te zetten.
  • Fietsen horen in het fietsenrek

Roken en alcohol zijn verboden: NIX18

Niet roken is op Kranenburg de norm. We willen als school graag stimuleren dat leerlingen zorgvuldig met hun gezondheid omgaan.
Om die reden voeren we een ontmoedigingsbeleid. Ons schoolgebouw en ons schoolplein zijn rookvrij. Dit houdt in dat er in school
en op het schoolplein naast de leerlingen ook door ouders, gasten en het team niet gerookt mag worden.

Kluisjes

Om spullen veilig te kunnen stellen raden wij leerlingen aan een kluisje te huren voor 15 euro per schooljaar. Het kluisje gaat open en dicht met een pas. Als de leerling van school af gaat, krijgt hij/zij bij inlevering van de pas 5 euro terug. Bij verlies of beschadiging van de pas kan de leerling voor 5 euro een nieuwe aanvragen.

Praktijkvakken

Tijdens de sectorlessen wordt speciale kleding gedragen. In de metaallessen bijvoorbeeld een stofjas, in de horecalessen een wit t-shirt of koksbuis. Bij de branche-opleidingen metaal- auto- en bouwtechniek worden ook veiligheidsschoenen gedragen. Voor alle duidelijkheid: het is verboden om slippers te dragen tijdens alle praktijkvakken.