Begeleiding

Begeleiding aan ouders door de mentor

  • Informatie van school: telefoon, e-mail en ouderavonden.
  • Contact over de ontwikkeling van uw zoon of dochter.
  • Begeleiding bij sectoren uitstroomkeuzes.
  • Het Ontwikkelingsperspectiefplan (afgekort OPP) in orde maken en bespreken, 4 keer per jaar.
  • Aanbod: huisbezoek in leerjaar 1 en alle nieuwe leerlingen uit andere leerjaren.
  • U kunt via de mentor in contact komen met een lesgever, als u vragen heeft