igor-ovsyannykov-217309.jpg

Uitstroom en nazorg

Leerlingen die de school verlaten en willen gaan werken, zijn soms gebaat bij extra ondersteuning. Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen werk te laten vinden. De gemeente en het UWV hebben hier een rol in.

Alle leerlingen die de school verlaten, worden nog twee jaar gevolgd door de afdelingsleider van de bovenbouw. Zij kijkt hoe het met de leerling gaat. Als hulp bij het vinden van werk nodig is, kan de stagecoördinator doorverwijzen naar de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente.