igor-ovsyannykov-217309.jpg

Stage in fases

De stages zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. Op de stageplek leert de leerling in de praktijk. Bij elke stage stellen de leerling, de stagebegeleider van school en van het stagebedrijf een aantal doelen die geoefend worden. Deze worden in het leerlingvolgsysteem bijgehouden. Leerling, stagebegeleiders en mentoren kunnen zo heel duidelijk zien waaraan moet worden gewerkt.

De vorderingen en aanwezigheid bepalen voor een groot deel of de leerling kan doorstromen naar de volgende fase. Of je na Kranenburg gaat werken of naar een ROC gaat, stages bereiden je goed voor. 

Onderstaand het schema van de verschillende stages per fase.

 

Fase Wie? Wat? Minimaal
Fase 1. 1e jaars
(13-14 jaar)
Bliksemstage 2 x per jaar een ochtend
Fase 1. 2e jaars
(15-15 jaar)
Bliksemstage
Interne stage
2 x per jaar een ochtend
2 x in het jaar 4 dagen
Fase 2. 3e jaars
(15-16 jaar)
Begeleide stage

Zelfstandige stage
8 weken > verlenging
8 weken > zelfstandige stage, één dag in de week, 6 uur per dag
Fase 3. 4e jaars
(16-17 jaar)
Zelfstandige fase 2 dagen in de week, 8 uur per dag
Fase 3. 5e jaars
(17-18 jaar)
Zelfstandige stage 2-3 dagen in de week, 8 uur per dag