igor-ovsyannykov-217309.jpg

De stages op Kranenburg

De stages zijn een belangrijk onderdeel van het Praktijkonderwijs. Van het eerste jaar tot en met het jaar dat de leerling uitstroomt. 

Informatie voor leerlingen vanaf fase 2: stage zoeken?

Wie na de zomervakantie naar het derde leerjaar gaat, komt in een FASE 2 groep. In fase 2 loop je 1 dag per week stage. 

Je kunt alvast nadenken over: welke talenten heb ik, wat kan ik goed en waar lijkt het me leuk om stage te lopen. Misschien in je eigen buurt en netwerk eens rondkijken. Je wil mag op vrijwillige basis al bij bedrijven informeren. Er is een zoekopdracht-formulier, dit kun je ophalen bij het stagekantoor. Na de herfstvakantie start het zoeken en vinden van een goede stageplaats.

Je krijgt een vaste stagebegeleider die jou gaat helpen om een stageplaats te vinden, als het je zelf niet is gelukt. De stage duurt vanaf de start tot einde schooljaar.

Zit je nu in het derde leerjaar en ga je na de zomervakantie naar het vierde leerjaar? Dan kom je in een FASE 3 groep. In Fase 3 zijn 2 vaste stagedagen. 

De fase 3 A/B leerlingen lopen stage op de maandag en dinsdag.

De fase 3 C/D/E leerlingen lopen stage op de (woensdag), donderdag en vrijdag.

LET OP! Fase 3 Entree-leerlingen moeten er rekening mee houden dat voor de brancheopleidingen een erkend leerbedrijf vereist is!

Ga op zoek naar die leuke stageplek. Start al in de zomervakantie. Zoek en vindt: de Stageplek die bij JOU past!!

Wie eerder begint en zoekt, heeft meer kans van slagen. Heel veel leerlingen in Utrecht zoeken een stageplaats. 

De stage start binnen 2 weken na het begin van het nieuwe schooljaar en duurt tot einde schooljaar.