Kranenburg Praktijkonderwijs is een school waar…

  • we aandacht hebben voor iedere leerling; voor wie je bent en voor wat je kunt.
  • we je ondersteunen in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen.
  • we duidelijkheid en structuur bieden.
  • we samenwerken met ouders belangrijk vinden.
  • ruimte is voor leren én plezier.

Oud-leerlingen over Kranenburg

Oud-leerling Danique

Wat doe je momenteel?

Ik doe de kappersopleiding op het Beauty College in Utrecht. Ik begon op niveau 2. Nu stroom ik, als jongste van de klas, door naar niveau 3. 

Als je terugdenkt aan Kranenburg. Waar denk je dan aan?

In het begin vond ik het moeilijk. Ik dacht: ik ga naar een school voor praktijkonderwijs, dus ga ik na school werken. Ik deed niet erg mijn best. Tot in het derde jaar. Toen veranderde mijn gedrag. Mijn juf van toen heeft me gemotiveerd. ‘Nu ga ik goed mijn best doen, dan kan ik bereiken wat ik wil’.

In het vierde jaar deed ik de Entree-opleiding, en de branche-opleiding Schoonmaak. Ik haalde mijn Entree-examen in één jaar, in plaats van twee. En voor de branche haalde ik een certificaat. Na dat jaar was ik er klaar voor, ik kon het aan, en ik stroomde uit naar niveau 2 van het MBO.

Ik heb echt gemerkt dat je een voorsprong hebt als je op een praktijkschool hebt gezeten. Ik was bijvoorbeeld al heel handig met de kam en schaar.

Wat goed is aan het praktijkonderwijs is dat je al vroeg veel stage loopt. In het begin voelde het alsof ik in het diepe werd gegooid maar ik heb er veel van geleerd.

Als ik terugdenk aan Kranenburg denk ik ook aan het cheerleader-team. Met veel plezier heb ik daarin gedanst. Ik was zelfs een jaar lang captain van het team!

Wat zou je willen zeggen tegen leerlingen die nu op Kranenburg zitten?

Doe je best voor wat je graag wil. Als je een droom hebt, ga er voor. In het begin dacht ik: ik doe het niet. Nu ben ik geworden wie ik wilde zijn.

Oud-leerling Yvan, vertrok van onze school in 2013

Wat doe je momenteel?

Ik werk nu 120 uur in de maand als beveiliger. Officieel werk ik in de mobiele surveillance.

Na Kranenburg ben ik een opleiding voor winkelmedewerker gaan doen. Die heb ik ook afgerond. Daarna ben ik verder gegaan met een opleiding tot beveiliger op niveau 2. Die heb ik ook afgerond.

Voor nu ben ik tevreden. In de toekomst wil ik nog wel de opleiding BOA gaan doen. Dat staat voor Buitengewoon Opsporingsambtenaar. 

Als je terugdenkt aan Kranenburg. Waar denk je dan aan?

Ik denk aan mooie momenten. Ik kon met de docenten goed opschieten. De leerlingen hadden veel verschillende afkomsten, dat vond ik leuk. Het allerleukste vond ik het vak Metaal. 

Wat zou je willen zeggen tegen leerlingen die nu op Kranenburg zitten?

Dat ze nu goed moeten opletten. Niet alleen focussen op de praktijkvakken, taal en rekenen is ook belangrijk!