igor-ovsyannykov-217309.jpg

Begeleide stage

Een deel van de leerlingen uit fase 2 kan een begeleide stage aangeboden krijgen. Meestal zijn dit leerlingen die een zelfstandige stage nog eng of lastig vinden. Het komt ook voor dat er om medische reden eerst voor een begeleide stage wordt gekozen. Tijdens deze begeleide stage is de docent van school op de werkplek aanwezig om de leerling te ondersteunen en te instrueren.

Als een leerling start met een begeleide stage, krijgt hij of zij via school de stageplek aangeboden.