Kranenburg Praktijkonderwijs is een school waar…

  • we aandacht hebben voor iedere leerling; voor wie je bent en voor wat je kunt.
  • we je ondersteunen in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen.
  • we duidelijkheid en structuur bieden.
  • we samenwerken met ouders belangrijk vinden.
  • ruimte is voor leren én plezier.

Hoe werken wij?

We starten in de onderbouw met een brede oriëntatiefase. We onderzoeken samen met de leerling en de ouders de leercapaciteiten, de motivatie, talenten en beroepsinteresses. Leerlingen maken vervolgens per fase steeds meer hun eigen keuzes over haalbare doelen, passende beroepssectoren, aansluitende branche-opleidingen en stageplaatsen.

We zorgen dat leerlingen voortdurend zelfstandig, sociaal vaardig en verantwoordelijk gedrag oefenen. En natuurlijk staan de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels, ICT, burgerschap, beeldende vorming en gym ieder jaar op het rooster. 

Na gemiddeld vijf jaar werken aan hun toekomst gaan de leerlingen bij een bedrijf aan de slag. Of ze leren verder op een ROC (Entree-opleiding of niveau 2-opleiding). Een deel van de leerlingen doet al Entree-examen bij ons.