Kranenburg Praktijkonderwijs is een school waar…

  • we aandacht hebben voor iedere leerling; voor wie je bent en voor wat je kunt.
  • we je ondersteunen in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen.
  • we duidelijkheid en structuur bieden.
  • we samenwerken met ouders belangrijk vinden.
  • ruimte is voor leren én plezier.

Hoe werken wij?

We starten in de onderbouw met een brede oriëntatiefase. We onderzoeken samen met de leerling en de ouders de leercapaciteiten, de motivatie, talenten en beroepsinteresses. Leerlingen maken vervolgens per fase steeds meer hun eigen keuzes over haalbare doelen, passende beroepssectoren, aansluitende branche-opleidingen en stageplaatsen.

We zorgen dat leerlingen voortdurend zelfstandig, sociaal vaardig en verantwoordelijk gedrag oefenen. En natuurlijk staan de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels, ICT, burgerschap, beeldende vorming en gym ieder jaar op het rooster. 

In de bovenbouw werken we aan jouw toekomst:

  • Je haalt branchecertificaten die jou helpen bij het vinden van een toffe baan.
  • We bereiden je voor op het MBO. Leraren van het ROC Midden Nederland werken samen met onze leraren aan een doorlopende leerlijn. Je kunt je Entree diploma op Kranenburg halen.  
  • Je kunt leren en werken via de TOP academies (UMC en De Bijenkorf).

Na gemiddeld vijf jaar werken aan hun toekomst gaan de leerlingen bij een bedrijf aan de slag. Of ze leren verder op een ROC (Entree-opleiding of niveau 2-opleiding). Een deel van de leerlingen doet al Entree-examen bij ons.

 

ESF Plus

Kranenburg krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.