Kranenburg Praktijkonderwijs is een school waar…

  • we aandacht hebben voor iedere leerling; voor wie je bent en voor wat je kunt.
  • we je ondersteunen in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen.
  • we duidelijkheid en structuur bieden.
  • we samenwerken met ouders belangrijk vinden.
  • ruimte is voor leren én plezier.

Missie en visie

Onze missie

Kranenburg is een school voor praktijkonderwijs met een betekenisvol, toekomstgericht en positief leer- en leefklimaat. Na het doorlopen van het praktijkonderwijs op Kranenburg kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig in de maatschappij meedoen. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en actief burger te zijn. Om dit te kunnen, ontwikkelen onze leerlingen competenties op twee terreinen:

  • algemene competenties op het gebied van wonen, werken, burgerschap en vrije tijd
  • specifieke beroepscompetenties die passen bij de sector waarvoor zij kiezen. Wij gaan daarbij uit van de individuele mogelijkheden en de talenten van leerlingen.

Onze visie

In ons onderwijs houden we rekening met de individuele mogelijkheden van iedere leerling. Wij werken in groepen, maar verwachten niet van alle leerlingen hetzelfde tempo en eindresultaat. In drie fases werken we toe naar uitstroom naar werk of vervolgstudie. Stap voor stap begeleiden we leerlingen dichter naar hun uitstroomdoel.

 

Identiteit

We streven naar een praktische vertaling van christelijk geïnspireerde waarden en normen, zoals respect, zorgzaamheid, tolerantie in een pluriforme samenleving. 

Hoe zien we dat?

Alle leerlingen en leerkrachten worden gerespecteerd en gewaardeerd. Iedereen mag zichzelf zijn, zolang hij/zij zich aan de schoolafspraken houdt.