Kranenburg Praktijkonderwijs is een school waar…

 • we aandacht hebben voor iedere leerling; voor wie je bent en voor wat je kunt.
 • we je ondersteunen in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen.
 • we duidelijkheid en structuur bieden.
 • we samenwerken met ouders belangrijk vinden.
 • ruimte is voor leren én plezier.

Medewerkers

Op school hebben wij :

 • leerwerkmeesters, voor de praktijkvakken (bijvoorbeeld voor het vak metaal- en bouw)
 • AVO-docenten, dit zijn vaak de mentoren (AVO staat voor Algemeen Vormend Onderwijs, dus bijvoorbeeld Nederlands, rekenen/wiskunde of burgerschap.) 
 • vakdocenten (bijvoorbeeld de gymdocent en docent beeldende vorming)
 • zorgcoördinatoren, voor de onder- en bovenbouw
 • orthopedagoog
 • stagebegeleiders
 • stagecoördinator
 • afdelingsleiders, voor de onder- en bovenbouw
 • directeur 
 • conciërge 
 • administratieve krachten voor alle ondersteunende zaken zoals bijvoorbeeld telefoon aannemen, absentie noteren en het rooster

Omdat wij een kleine school zijn hebben medewerkers soms meerdere taken. 

Ons managementteam

 • Directeur: Femke Blom   
 • Afdelingsleider onderbouw fase 1: Chris Verboven
 • Afdelingsleider bovenbouw fase 2 en 3: Yme Veenje