Kranenburg Praktijkonderwijs is een school waar…

  • we aandacht hebben voor iedere leerling; voor wie je bent en voor wat je kunt.
  • we je ondersteunen in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen.
  • we duidelijkheid en structuur bieden.
  • we samenwerken met ouders belangrijk vinden.
  • ruimte is voor leren én plezier.

Medezeggenschap

 

Medezeggenschap is de mogelijkheid voor personeel en ouders om invloed te hebben op wat er gebeurt er op school.  

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Dit is een wettelijke verplichting. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeel van de school. De MR praat over verschillende onderwerpen mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt.

Sinds het schooljaar 2019-2020 houdt een werkgroep, met daarin docenten en leerlingen, zich bezig met de invulling van leerlingenparticipatie op Kranenburg. Een belangrijk doel is om ook leerlingen in de medezeggenschapsraad plaats te laten nemen.

 

Medezeggenschapsraad Kranenburg

Namens het team

-John Michielsen

-Nienke Sies-Wijbrandts

-Framke van Stokrom

-Wouter Meijer

 

Namens de ouders