Kranenburg Praktijkonderwijs is een school waar…

 • we aandacht hebben voor iedere leerling; voor wie je bent en voor wat je kunt.
 • we je ondersteunen in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen.
 • we duidelijkheid en structuur bieden.
 • we samenwerken met ouders belangrijk vinden.
 • ruimte is voor leren én plezier.

Jongerenwerk Utrecht (JOU) in school

De opdracht van Jongerenwerk Utrecht op school is een bijdrage leveren aan: 

 • een veilig pedagogisch klimaat op school
 • het versterken van de band tussen leerlingen en school
 • het voorkomen van schooluitval
 • een betere samenwerking tussen leefwerelden school-thuis-vrije tijd en zorg

Dit doen zij door:

 • aanwezig te zijn in pauzes
 • gesprekken te voeren met leerlingen
 • overleg met medewerkers van school

De jongerenwerkers werken op scholen én in de wijken.