Kranenburg Praktijkonderwijs is een school waar…

  • we aandacht hebben voor iedere leerling; voor wie je bent en voor wat je kunt.
  • we je ondersteunen in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen.
  • we duidelijkheid en structuur bieden.
  • we samenwerken met ouders belangrijk vinden.
  • ruimte is voor leren én plezier.

Kernpartners

Voor de extra ondersteuning van leerlingen werken we in overleg met zorgcoördinatoren en met medeweten van ouders samen met vaste kernpartners.

  • Leerplichtambtenaar
  • Jongerenwerker uit Buurtteam VO Jeugd
  • Jeugdarts 
  • Begeleider Passend Onderwijs, uit het samenwerkingsverband Sterk VO